[Autores]
Liu Wenjin 
Gao Weijie 
Fulin 
Wang Luobin 
Lei Zhenbang 
Zhang Li 
Tian Han 
Xu Peidong 
Qiao Yu 
Nie Er 
Liu Tianhua 
[
Músícos dirigidos]
Yan Liangkun 
Piao Dongsheng 
Hu Bingxu 
Chen Xieyang 
Zheng Xiaoying 
Li Delun 
Chen Zuohuang 
Peng Xiuwen 
[
Cantantes]
Tang CanYan Weiwen 
Yang HongjiLü Jihong 
Liao ChangyongGuo Lanying 
Zhang YeWu Bixia 
ChengzhiSong Zuying 
Jiang DaweiZhou Xiaoyan 
Hu Songhua 
[
Músicos ejecutantes]
Wang Ciheng 
Sheng Zhongguo 
Tang Junqiao 
Xue Wei 
Zhao Songting 
Lu Rirong 
Liu Dehai 
Liu Mingyuan 
Fu Cong
Song Fei